วิธีการเลือกโรงงานตัดชุดยูนิฟอร์ม

By

หลายคนคงสงสัยว่าเครื่องแบบมีความสำคัญอย่างไร  มีบ่อยครั้งที่เราเดินไปตลาด หรือเดินตามห้างแล้วเห็นกลุ่มบุคคลที่ใส่เสื้อและกระโปรงหรือกางเกงสีเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่ากลุ่มนั้นมาจากที่เดียวกัน และยิ่งหากว่ามีการปักตราขององค์กร เหมือนกัน ยิ่งทำให้รู้จักองค์กรหรือธุรกิจนั้นมากยิ่งขึ้น 

ละนี่คือความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์องค์กรโดยไม่ต้องผ่านสื่อชนิดใดๆเลย  เชื่อว่าผู้ประกอบการหรือหัวหน้าองค์กรนั้นๆย่อมอยากให้เป็นเช่นนั้น  มันเป็นการแสดงศักยภาพภายในองค์กรที่จะแสดงถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามัคคี ภายในองค์กร 

เคยมีผู้กล่าวเอาไว้ว่า  คำว่า เครื่องแบบ หรือ ยูนิฟอร์ม หมายถึง การอยู่ภายใต้ข้อบังคับบางอย่าง เพื่อให้ผู้สวมใส่มีลักษณะเหมือนกัน มีความเป็นหมู่คณะ จัดอยู่ในกลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกัน  ที่ต้องใส่เครี่องแบบเพื่อให้สังคมสามารถที่จะแยกแยะแจกแจงกลุ่มผู้คนนั้นๆได้ และที่สำคัญเครื่องแบบยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบอกความเป็นตัวตนของกลุ่มนั้นๆ

ทำให้ผู้ใส่ รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตนคืออะไร มีขอบเขตขนาดไหน และควรที่จะมีจิตสำนึกอะไร มีขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง ที่สำคัญคือ ทำให้สังคมได้รับรู้ว่ามีอาชีพอะไร เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงานโรงงาน  พนักงานสายการบิน พนักงานในโรงแรม หรือแม้แต่ในโรงพยาบาลเอง ยังมีการแบ่งอาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่เปล เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์  แม้กระทั่งระดับรองลงมาอีก คือ แม่บ้าน คนงาน ในโรงพยาบาล ยังแต่งเครื่องแบบที่แตกต่างกันไป  

การที่จะสร้างยูนิฟอร์มมาสักชุดหนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ ความเหมือนกันของชุด  อันดับต่อมาคือความสดวก สบายในการสวมใส่ การเน้นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เนื้อผ้าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง มีความคงทนไม่ต้องซื้อหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆ

1.เริ่มแรกคือ วิธีการออกแบบยูนิฟอร์มที่โดดเด่น สามารถดึงดูดสายตาคนรอบข้างได้ดี ไปที่ไหน ก็เป็นจุดสนใจกับสังคม องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  ทำให้มีคนอย่างเข้ามาอยู่ในองค์กร หรืออยากมาใช้บริการมากขึ้น ยิ่งยูนิฟอร์มมีความดูดี และทันสมัยมากเท่าไร ยิ่งดึงดูดสายตาคนมากเท่าไร ยิ่งจะเป็นที่รู้จักในสังคมมมากเท่านั้น

2.    เนื้อผ้าที่ใช้ตัดชุดยูนิฟอร์ม จะต้องเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย มีความคงตัว เนื้อผ้าต้องต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะที่ทำงาน ซับเหงื่อได้ดีไม่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้สวมใส่

การที่จะตัดชุดยูนิฟอร์มไม่ควรที่จะแจกผ้าแล้วให้บุคคลในองค์กรไปหาที่ตัดชุดเอง เพราะนอกจากจะไม่สะดวกแก่ผู้ทำงานแล้ว อาจจะได้แบบฟอร์มที่ออกมาแตกต่างกัน ควรที่จะผลิตจากโรงงานเดียวกัน  วิธีการเลือกโรงงานเพื่อจะตัดชุดนั้น ควรที่จะเลือกโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือ  มีการออกแบบชุดแบบมืออาชีพ และมีความรอบรู้เรื่องผ้าที่ใช้เป็นอย่างดี

ดูแบบชุดยูนิฟอร์ม

ขั้นตอนการตัดชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อเรา

อ่านบทความอื่นๆ

We also recommend

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!